İNGİLİZCEDE NELER YAPILABİLİR

İNGİLİZCEDE NELER YAPILABİLİR
Ana dilinde konuşan insanlar ile sonradan öğrenilen dilde konuşanlar arasındaki en önemli ve en büyük farklardan birisi şudur: Ana dilini konuşan insanların kendisini ifade edebilirliğini yüksek olduğu için çok seçeneği vardır. Bu nedenden dolayı yüzlerce farklı biçimde kalıp kullanabilir. Seçenek zenginliğine sahip olduğu için avantaj sağlanır. Sonradan öğrenilen bir dil kullanırken ise öğrenilmiş kalıpların dışına çıkılamaz olması gerekir. Dolayısıyla seçenekler, zengin gözükse de aslında hiçte öyle değildir. Bu nedenle gerek sözel, gerekse yazılı ifade becerisinde kişi sınırlı düzeyde kalır.

Tekrar alan metamorfoza dönersek ve öğrenilmiş dilin bellekte kapladığı alanın sınırlarını aşarak ve ne kadar genişletirsek, o dilde düşünmek o kadar mümkün ve kolay olur.

Yani farkında olmadan öğrenme sürecini zenginleştirilmelidir.

Bunun için neler yapılabilir?
Öğrenilen dilin konuşulduğu ülkede bulunun
Bir dili öğrenirken o dilin konuşulduğu ortamlarda olmak çok daha önemlidir. Öncelikle anadilimizi nasıl öğrendiğimizi hatırlayalım. Beynimiz biyolojik olarak dil öğrenmeye programlanmıştır. Doğal olarak, verilen kalıplanan algılama ve bunları ayrıştırarak daha çok depolama, anlamlandırma yetkisine sahiptir.

İşte bu nedenledir ki, biz ana dilimizi öğrenirken hiçbir özel çaba göstermedik. “Bilinçli öğrenme” süreci olmadan, hiçbir endişe ve kaygı duymaksızın dinledik tüm söylenenleri. Böylece anadilimizi edindik.

İkinci dilin bellekte kapladığı alanı gen işletebilmenin yollarından birisi, öğrenilen dilin konuşulduğu ülkeye gitmek, orada bir süre yaşamaktır. Sokakta, alışverişte, otobüste her yerde İngilizce olarak konuşulan bir ortamda bulunun ki daha çok katkı sağlansın.
İngilizce kitap, dergi, gazete, broşür ne bulursanız okuyun. Yanınızda tıpkı film seyrederken olduğu gibi küçük bir cep defteriniz olsun. Beğendiğiniz ve kullanabilmeyi istediğiniz dil kalıplarını, sözcükleri içinde bulunduğu cümle ile birlikte defterinize yazın ve tekrarlayın. Bir kalıp veya sözcüğün sizin olması demek, onu uzun dönemli hafızaya atmış olmanız demektir. Bellek ile ilgili araştırmalar, yeni bir bilginin uzun dönemli belleğe yerleşebilmesi için en az 7 kez tekrar edilmesini gerektiğini belirtir.

PRATİK İNGİLİZCE NASIL KONUŞULUR

PRATİK İNGİLİZCE NASIL KONUŞULUR

Ana dilde düşünmek ve bunu, konuşulmak istenen yabancı dile çevirme stratejisini kullanan kişilerde konuşmalarına başladıklarında uzun ve karışık, anlamsız söz dizinleri kullanırlar. Oldukça yavaş olan ve düşüne düşüne konuşurlar. Çoğunlukla sözcük ve cümleler aralarında “aa. ıııııh…” gibi boşluk doldurucular kullanırlar ve böyle daha iyi bir öğrenim çalışması gerçekleştirmiş olursunuz, Çünkü bir yandan konuşurken diğer yandan ne diyeceğini düşünür ve orada kullanacağı sözcük veya kalıbın İngilizcede nasıl söyleneceğini bulmaya çalışırlar. Süreklilik içersinde İngilizce olarak bu nasıl söylenir gibi Şu sözcük ne demektir diye düşünmektedirler.

Bu durumda zihinde birçok işlem yapmaktadır. Bu nedenle hem düşünceye odaklanamaz olur hem de çeviri yaptığı diller Türkçeden İngilizceye geçişte birbirinden yapısal anlamda çok farklı olduğu için gramer olarak yanlış, hatta zaman zaman gülünç ifadeler ortaya çıkabilir. Çok bilinen klişe bir örnek vardır bununla ilgili. “Morning moming where are you going?” gibi cümleler kuran kişiyle İngilizce iletişim kurabilmek oldukça sıkıcı olduğu ve her defasında başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olur.

Konuşan kişi kendini yeterince ifade edemediği ve farklı ifadeler için ana dilinde konuşmayı yeni sökmeye başladığı yıllarındakine yani geçmişine daha çocukluğundaki konuşmalarına geri döner ve benzer bir ruh hali içinde yaşar. İngilizce konuşulan ortamlarda yetersizlik ve isteksizlik duygusuna kapılabilir. Bu durum düşüncelerini bir iç çelişki içersinde yaratır. Anadil deneyimleriyle donanmış nöronlar durmadan düşünce üretirken, bunun dışa vurumu tam olarak gerçekleşemez.

Niye İngilizce düşünmelisiniz

Çünkü düşünmeler ve konuşmalar aynı sistemin parçalarıdır. Bir bütündeki sorunun parçaları arasında uyum olmazsa, sistemde problem yaşanır. Yani düşünme dili ile konuşma dilleri aynı olmalıdır. Böylece konuşma hızlanacak ve anlamda bütünlüğünü bozacak olan hatalar yapılmayacaktır.

Peki, Farkında Olmadan Öğrenme Nasıl Olur
Yapılan bir araştırmaya göre; Öğrenmenin yüzde yirmisi bilinçli bir şekilde okulda, kitaplarda, öğretmen yollarıyla gerçekleşirken, yüzde sekseni farkında olmadan yapılan bilinç dışı kayıtlar ile gerçekleşir. Ana dilimizi de bu şekillerde öğreniriz. Beynimiz, biz farkında olmadan ana dilimizi, konuştuğumuz ortamda milyonlarca işitsel veya görsel veriyi beynimize kaydeder. İnsan sesleri ve onlar ile ilintili renk, koku, duyguların hepsi birlikte biz farkında olmasak da kaydedilmektedir. Beyin bu veriler üzerinde aynı, farklı yada öyleyse, mantığını kullanarak duyduğu seslerden oluşan sistemi, yani dilin şifresini çözmüş olur ve bizim anlamamızı sağlar. Bir süre sonra öncelikle bize söylenenleri anlamaya, sonra da konuşmaya başlarız.

Yeni bir dil öğrenmeye başladığımızda belleğimizde bu dille ile ilgili yeni bir klasör açılır. Bunu bir bölgede yer kaplayan alana benzetelim. Bölge belleğimiz olsun. Bu bölgede elbette ki anadil alanımız daha büyük yerler kaplamaktadır. Sonradan öğrendiğimiz dilin kapladığı alanlarda daha çok küçüktür. Düşünmek için düğmeye bastığımızı varsayarak dahada büyük olan alan daha baskın olur. Böylece düşünme anadilde gerçekleşir. Bir iletişim ortamında bize İngilizce olarak söyleneni de anlarız. Ona cevap vermek için, zihnimizde anadilde düşünürüz. Sonra bu düşündüğümüzü tekrar İngilizceye çevirmeye kalkarız. Böylelikle Pratik İngilizce öğrenmeye başlarız.

ÖĞRENİM DÜZEYİ

ÖĞRENİM DÜZEYİ
5-6 ay sonunda her cümleyi rahatlıkla yazıyor ve konuşuyor olacaksınız. Tabii ki CNN anlayamayacak Newsweek okuyamayacaksınız. Onlar belli bir kelime sürecinin sonunda olacak olaylar veya gelecek olaylardır. Fakat sözlük yardımı ile Newsweek içindeki anlayamadığınız cümlelerin sayısı gittikçe azalacak ya da deyimlerde sıkıntılı bir öğrenim çekeceksiniz.

Bu sistem içinde kişiye bağlı olarak yaklaşık 2 bin civarı kelime öğrenilecek ve bu kelimeler sayesinde her türlü cümleyi kolaylıkla kurabileceksiniz. İngilizce dilinde 170 binin üzerinde kelime vardır ve bunları öğrenmek çok uzun yıllar alacak bir süreçtir. Bizim hedefimiz öğreneceğiniz yani yeterli sayıdaki kelimeler ile yazı ve konuşmada profesyonel cümleleri ortaya çıkarmakta faydalı olacaktır.

Sizi biraz daha aydınlatabilmek için yaklaşık 8 veya 9 haftalık bir eğitim sonunda Bir Başka Gözden İngilizce adlı eğitim seti içinde yer alan birinci kitabımızı bitirecek ve aşağıdaki gibi yazı örneklerini çok rahatlıkla yazar ve konuşur olacağız.

Mesela Şöyle Bir Cümle Kurmak Gerekiyordur.

Biz Türkiye’de uluslar arası bir ithalat şirketiyiz. İlanınızdan bütün dünya çapında yeni pazarlar bulmaya istekli olduğunuzu anlamak zor değil. Karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda sizinle uzun süreli bir iş birliğine hazırız. Eğer konu ile ilgilenirseniz, lütfen bize şirketiniz ve ürün yelpazeniz hakkında daha ayrıntılı bilgi gönderin.

We are an international import company in Turkiye. It is not difficult to understand from your advertisement that you are willing to find new markets all over the world. We are ready to make a long-term commitment to you for our mutual benefit. If you are interested in the matter, please, send us further information about your company and product range.

Yukarıdaki örneklerin seviyesi yaklaşık 8 ile 9 haftadır. Sakın bu cümleleri ezberleyeceğiniz izlenimine kapılmayın virgülüne kadar anlayarak sindirerek ve tüm benzerlerini yapabilecek bilgiye sahip olarak onları çok kolaylıkla halledeceksiniz. Hepsi tek bir formüle göre ve asla kelimelerin yerleri değiştirilmeden yapılır.

KURS SİSTEMİ VE TÜRKÇE TABANLI İNGİLİZCE

KURS SİSTEMİ VE TÜRKÇE TABANLI İNGİLİZCE
Önünüzde İngilizce eğitimini ilerletmek için üç seçenek vardır. Bunlardan ilki bugüne kadar uygulanan bolca resimli ve süslü kitapları, ezberlenmiş cümleleri ile tüm ülkede uygulanan klasik metot yani kitaptan ezberlemek, bir diğeri kitap ve kaleme dokunmamanızı tavsiye eden ve derslerde papağan gibi size cümle tekrarlatan yöntem , cümle ezberletme metodu ve son olarak attığınız her adımıda otomatik denetimlerde önce altyapı sonra inşaat zihniyeti ile çalışan Türkçe esaslı metottur. Üçüncü metot ise mantık ve öğrenme bazlı olduğundan dolayı daha kolaydır, sizden Türkçe Dilbilgisi ister, çalışma isteği ister, özveri isteği ister, 6 ay boyunca kendinizi İngilizceye vermenizi ve sıkı bir çalışma yöntemi ister. Bu süre sonunda sizi konuşturur ve yazdırır. Sizinle aynı gün kursa başlayan bir arkadaşınızla aranızda yıllarca kapanmayacak bilgi ve uygulama uçurumu oluşturmaya neden olur. Bir başka gözden İngilizce Eğitim Sistemi Türkler için özel yapı olarak tasarlanmış olup, klasik metotların aksine mutlaka algılamalarda ve öğrendiklerinizde bir matematik mantığı üzerinde yerleştirme esasında dayanmaktadır. Sayısal İngilizce Türkçe Dilbilgisi tabanlı ve matematiksel bilgiler ve verilerle çalışanlar ezber düşmanı bir metottur. İngilizce içinde attığınız her adımını otomatik olarak kontrol etmekte ve yanlış hamlelerinizde Türkçe Dilbilgisi kurallarını devreye sokmaktadır. Sistem Nedir Eğitim sistemi en genel hatlarıyla, İlk olarak Türkçe Dilbilgisi kurallarına genel bakış ile başlar. Daha sonra her İngilizce cümlede karşımıza çıkacak ve her zaman sabit olan asla değişmeyecek cümle sabitleri üzerine yoğunlaşır.Bu bölüm kitap ve örnek dersler sekmesinde özetlenerek ele alınmıştır. Bir sonraki adım ise, İngilizcede değişken diye adlandırdığımız mastar ve yüklem bilgisi ile tüm İngilizce içinde yer alan cümle modellerini ilkokul öğrencilerine öğretilen çarpım tablosu zihniyeti ile ana cümle formülünde yerine koyar. *Dışarı çıkabilmeli. *Dışarı çıkabilmeliydi. İskelet sistemi adı altında bir cümlede yer alan birden çok fiilin nasıl kullanılacağını inceler ve ana formülde yerine koyar. *Bana bir köle gibi davranmandan nefret ediyorum. *İstediklerimi yapmamı engellemeye çalışmandan nefret ediyorum. *Beni bekletmenden nefret ediyorum. Gazete, dergi ve makalelerde çok yoğun olarak karşımıza çıkan ve profesyonelliğin bir göstergesi olan kelime detaylandırmaları üzerinde yoğunlaşır. *Hükümeti protesto eden bir gösteride polis tarafından tutuklanan öğrenciler, *Geçen cuma akşamı Kınalı ada’dan 3 mil açıkta yatında üç kişi tarafından vurulan tanınmış işadamlarından biri olan Cafer Tok, Son olarak yukarıda yer alan başlıklardan oluşmuş birden fazla cümleyi bağlaç mantığı ile birbirine kaynak eder. *Erkekler uzun süreli bir evlilikten sonra eşleri ile mutlu olmadıklarını söylediklerinde bence tek neden diğer bir kadındır. *Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri işsizlik olduğundan, kısa zamanda Avrupa Birliğine girmesinin imkansız olduğunu hala bazı yöneticiler anlamakta zorluk çekiyor. Yukarıdaki örneklerde ise “Bir Başka Gözden İngilizce” adlı eğitim seti içinde yer alan bilgilerdir. Yukarıda yer alan cümlelerde ortalama konuşma süreleri katılımcıların Türkçe Dilbilgisi seviyelerine göre değişir buda yaklaşık 4-5 ay civarıdır.

İNGİLİZCE NEDİR

İNGİLİZCE NEDİR
ing
İngilizce, Batı Cermen dillerine ait olan, İngiltere kökenli bir dil olarak bilinir. Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karay ipler, Avustralya, Birleşik Krallık, İrlanda Cumhuriyeti, Kanada ve Yeni Zelanda gibi birçok yerde yaşayanların çoğunun anadilidir. İkinci dil ve resmi dil olarak dünya genelinde bilinen ve herkesin bilmek istediği bir dildir, özellikle İngiliz Milletler Topluluğunun ülkeleri ve çok sayıda uluslararası örgüt tarafından kullanılmaktadır.

Modern İngilizce, anadili farklı olan insanların konuştuğu ilk “ortak dil” ya da lingua Fransa olarak tanımlanmıştır. İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi alanlarında da egemen uluslararası yardımcı bir dildir. Dilin Britanya Adaları’ndan öteye yayılmasının Britanya İmparatorluğu’nun da büyük payı vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nin II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizcenin benimsenmesini hep önemli şekilde hızlandırmış ve önemsenmiş olması gerekmektedir.

Bazı alanlarda ve mesleklerde yeterli düzeyde İngilizce bilinmesi önemli derecede bilgisi olması gerekmektedir. Bundan dolayı bir milyarı aşkın kişi en az olmak üzere basit seviyede İngilizce öğrenimini geliştirmiştir. İngilizce öğrenebilmek her şeyden önce kendinize güvenmek ve insan aklının başaramayacağı hiçbir şeyin zor olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar. Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan kurtulmanız İngilizce eğitiminde atacağınız ilk adım olacaktır.

Unutmayın, İngilizce öyle kolay bir lisandır ki, ezberlemediğiniz sürece öğrenmemek için özel çaba sarf etmeniz gerekir. İngilizce öğrenirken sorduğunuz her soruya eğer mantıklı bir cevap alamıyorsanız, bu durumda ezberliyorsunuz demektir. Çaresizlik içinde anlamadığınız konulara ait sorularınıza sıkça şu karşılığı duyarız. İngilizcede mantık aramayın çünkü mantık kavramıyla ilgili en ufak bir şey bulamazsınız.

Pratik İngilizce

İngilizce bilindiği üzere tüm dünyada ortak dil haline gelmiştir. İngilizce günümüzde karşımıza birçok alanda çıkabilmektedir. İnsanın hayatında İngilizce artık bir gereklilik, ihtiyaç haline gelmiştir. İngilizce, iş hayatımızda, okuduğumuz bir makale ya da yazıda, bilgisayar programlarında, kullandığımız aletlerde bunun gibi birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Okumaya devam et

İngilizce Kursu

Hem Pratik Hem Özgün İngilizce Kursu

İngilizce kurslarında işlenen standart ders sistemi dışına çıkarak, zaman kısıtlamasının dışında gün içerisine yayılmış bir İngilizce kursu dili öğrenmenizi kolaylaştıracak ve aynı zamanda edindiğiniz dili anadiliniz gibi öğrenmenizi sağlayacak.

Enjoyablenglish dil öğrenme sürecini doğal dil öğrenme süreci gibi algılamayı sağlayarak başarılı bir eğitim uygulamakta ve eğitim geçmişi uzun yıllara dayanan tecrübeli öğretmenlerle birlikte çalışmaktadır. Eğitimin içerisinde anlaşmalı yayınların ders materyallerini kullanarak dersi daha ilgi çekici kılmak adına çeşitli etkinliklerle dersi işliyor olmaları, derse odaklanabilme konusunda önemli bir rol oynamakta. Eğitim alanındaki bu büyük deneyim en iyi İngilizce kursu olma başarısını elde etmelerini sağlamakta. Okumaya devam et

aile-icin-ingilizce2

Aileniz İçin Pratik İngilizce

İngilizce eğitimi için pratik eğitim teknikleri arıyorsanız eğer, İngilizceyi ailenizle birlikte çok daha rahat, çok daha kalıcı olarak öğrenme imkanınız mevcut. Bu eğitim sisteminde İngilizceyi günlük konuşmalar yaparak, ihtiyaçlarınızı İngilizceye başvurarak çözerek rahatça konuşabileceğiniz bir İngilizcenin temelini atacaksınız. Bu eğitim yöntemindeki en büyük faktörlerden bir tanesi ailedir, aile bireyleri birbirleri ile çok sık iletişim kurması gerekebilir ve bu iletişim İngilizce olarak sağlandıkça her diyalog bir pratik bir İngilizce eğitimi olarak görülebilir. Aile ile İngilizce öğrenme sistemi ailenin tüm bireylerini birbirleri ile iletişim kurmak için teşvik ederek aynı zamanda öğrenme isteğini büyük ölçüde arttırıyor ve beraber öğrendiğiniz kişi ailenizin bir üyesi olduğu için daha eğlenceli bir ortamda sıkılmadan eğitim görüyorsunuz. Bütün bu eğitim sistemi vücudun doğal dil öğrenimini kavramasıyla birlikte daha rahat öğreniliyor ve öğrenilen her şeyin tekrarlanması ile yeni cümleler kurma çalışmaları ile çok daha fazla pekişerek zihninizdeki yerini kalıcı bir şekilde alıyor. Bu hem çocuğunuzun hemde sizin geleceğiniz açısından eşsiz bir eğitimdir. Okumaya devam et

aile-icin-ingilizce

Pratik İngilizce!

Dünyanın ortak dilinin artık İngilizce olduğunu hepimiz biliyoruz ve İngilizce öğrenilmesi neredeyse zorunlu. Gelişen dünyaya uyum sağlamak, kariyer hedeflemek, yurt dışı gezileri yapmak ve daha bir çok farklı etkinlik için İngilizce öğrenmek sadece ilk basamak. Bu ilk basamağı çıktığınız zaman gerisinin geleceği konusunda hiç şüpheniz olmasın. Kendinizdeki bu eksikliği gidermek için pratik İngilizce kursu ararken çocuğunuzu da bundan mahrum bırakmamalısınız. Günümüzde çocukların her türlü olanaktan faydalanmasını sağlar nitelikte kurslar açılmakta ve bunlar arasından özgün bir eğitim sistemine sahip olan enjoyablenglish kesinlikle çocuğunuzun İngilizceyi ana dili gibi benimseyerek öğrenmesini sağlamak için en iyi eğitim tekniklerini uyguluyor. Bu eğitim tekniğinden biraz bahsedecek olursak eğer, sınıf ve zaman mantığının dışında, İngilizceyi hayatın içine yedirerek dili en iyi şekilde öğrettiğini düşündüğümüz bir teknik olduğunu söyleyebiliriz. Okumaya devam et